Projectomschrijving

In de huisartsenpraktijk wordt sinds enkele jaren (2013) gewerkt met het zorgprogramma geïntegreerde ouderenzorg. In dit zorgprogramma wordt gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk gestreefd naar een goed zorgnetwerk rondom kwetsbare ouderen. Het zorgprogramma is gebaseerd op persoonsgerichte zorg waarbij de zorgverlening tot stand komt in nauwe afstemming met de ouderen zelf en/of diens mantelzorg(ers). Er is een goede samenwerking met onder andere de trajectbegeleiders hulp bij dementie en specialisten ouderengeneeskunde. Er is behoefte aan samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging, maar deze verbinding is nog onvoldoende efficiënt. Vanuit beide professies (huisartsenzorg en wijkverpleging) worden knelpunten ervaren. Het kan dus beter en daarom willen alle deelnemende organisaties een gezamenlijk plan van aanpak maken om de knelpunten te verhelpen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website