Projectomschrijving

Doel van het onderzoeksproject WIJK-UP call!! is om thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost met complexe problematiek passende integrale zorg en ondersteuning te bieden. 

Samen werken aan betere ouderenzorg en competentieontwikkeling

Samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, de ouderen, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam in verschillende zorg- en welzijnsberoepen staat hierbij centraal. Door het opzetten van een leernetwerk en de academische leerwerkplaats op de Wijkkliniek wordt aan deze doelstelling gewerkt. Met deze samenwerking beogen we de integrale ouderenzorg in Amsterdam-Zuidoost te verbeteren en realiseren we kennis- en competentieontwikkeling voor de betrokken professionals. 

Vervolg op Fit for practice

De zorgverleners, welzijnswerkers, ouderenvertegenwoordigers, studenten en docenten van het leernetwerk organiseren bijeenkomsten als ‘whole system in the room’ en ‘follow the patient’ en is een vervolg op het ZonMw-project ‘Fit for practice’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website