Projectomschrijving

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam en een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Voor het structureel verminderen van eenzaamheid onder ouderen is het belangrijk dat sociale netwerken opnieuw worden opgebouwd en sociale vaardigheden worden gerevitaliseerd. Who is there? biedt een directe opname in een actief bestaand sociaal netwerk (ik hoor erbij), met betrokken medemensen (ondersteuning), alle dagen van de week (24/7), waar nieuwe relaties ontstaan (de gewenste oplossing). Who is there? is een communicatie platform, waar eenzame (oudere) mensen en betrokken medemensen elkaar ontmoeten en steunen. Vanuit de moderator-rol wordt het groepsproces geïnitieerd, gestimuleerd en wordt waar mogelijk de (her)ontwikkeling van sociale vaardigheden gefaciliteerd. Who is there? versterkt en sluit naadloos aan bij de vele waardevolle dagactiviteiten die op dit vlak reeds worden georganiseerd.

Who is there? is the missing link…!

Er is een handboek beschikbaar van het project Who is there?. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met de heer Smulders via smulders.msm@gmail.com.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website