Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk wordt gevormd vanuit Stichting Coevorden Gezond, en heeft tot doel de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Stichting Coevorden Gezond, Huisartsenpraktijk Meander, Icare Thuiszorg, Gemeente Coevorden, Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Adema Architecten.

Doel en aanpak project

In dit project wordt vanuit het netwerk samen met architecten, onderwijs en het ZIF, middels actie-onderzoek ontdekt wat ouderen wel (of niet) in beweging brengt.
Betrokkenheid van ouderen en co-creatie is daarbij cruciaal. Het doel is om op termijn een structurele verandering te bewerkstelligen, waarbij ouderen meer bewegen, de deur uitgaan, en elkaar blijven ontmoeten. Daarnaast wordt vanuit het model van Positieve Gezondheid naar de publieke ruimte gekeken en wordt onderzocht hoe die een extra impuls kan geven aan bewegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website