Projectomschrijving

Aanleiding

Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017/2018), echter substantiële opschaling van eHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017/2018).

Doel

Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de cliënt optimaal gebruik kan gaan maken van eHealth. In dit project, waarin samenwerkingspartners Vilans, CZ, Universiteit Tilburg, Gemeente Breda, en de Erasmus Universiteit participeren, is een Evaluatiemodel ICTinnovaties doorontwikkeld. De basis van dit model ligt in drie voorwaardelijke elementen – ‘Waardegedreven eHealth’ modules genoemd – bestaande uit een Kwaliteitsmodule, een Toegankelijkheidsmodule en een Kostenmodule. Om te komen tot een Evaluatiemodel, borduurden wij voort op de inzichten die zijn verkregen bij de het “Waardengedreven eHealth” traject van de casus leefstijlmonitoring in Breda.

Resultaten

In dit project, waarin samenwerkingspartners Vilans, CZ, Universiteit Tilburg, Gemeente Breda, en de Erasmus Universiteit participeren, is een Evaluatiemodel ICTinnovaties doorontwikkeld. De basis van dit model ligt in drie voorwaardelijke elementen – ‘Waardegedreven eHealth’ modules genoemd – bestaande uit een Kwaliteitsmodule, een Toegankelijkheidsmodule en een Kostenmodule. Om te komen tot een Evaluatiemodel, borduurden wij voort op de inzichten die zijn verkregen bij de het “Waardengedreven eHealth” traject van de casus leefstijlmonitoring in Breda.

De doorontwikkeling van de modulen heeft geleid tot het eHealth waardenmodel waarin verschillende stakeholders en eindgebruikers staan beschreven met de kosten/investeringen en baten/opbrengsten voor de verschillende dimensies van eHealth (o.a. de applicatie, veiligheid van eHealth, scholing) ongeacht de gehanteerde methode voor het berekenen van waarde (bijdrage Erasmus Universiteit). De doorontwikkeling van de kwaliteitsmodule heeft verder een aangescherpte businesscase voor Leefstijlmonitoring opgeleverd, onderzoeksverslagen en criteria voor de evaluatie van AAL technologie in VIMP trajecten (bijdrage Vilans). De doorontwikkeling van de Toegankelijkheidsmodule heeft geleid tot aanbevelingen voor zorgorganisaties en technologieleveranciers bij het implementeren van technologie waarbij meerdere stakeholders belangen hebben en er een verschuiving van verantwoordelijkheden plaatsvindt tussen professionele en informele zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website