Projectomschrijving

Het kernteam van gezondheidscentrum De Weide werkt al een aantal jaren aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit aanbod willen zij baseren op behoeften van ouderen in hun werkgebied (buurt, wijk en gemeente). Dit aanbod moet de ouderen in staat stellen zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.

De basis van de ouderenzorg in De Weide wordt gevormd door het kernteam. Het kernteam bestaat uit een praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, huisarts, doktersassistente met ouderenopleiding, specialist ouderengeneeskunde, de mantelzorgconsulent, een fysiotherapeut ouderen, de opbouwwerker en de WMO-consulent.

De focus in deze aanvraag ligt op identificatie van kwetsbare patiënten in een vroeger stadium, dat wil zeggen het in kaart brengen van patiënten die niet al in ketenzorg zijn, te beginnen bij 90-plussers. Daarna de leeftijdsgroep 80-90, vervolgens 70-80 etc. Het betrekken van patiënten en hun mantelzorgers bij het netwerk heeft hoge prioriteit. Op dit moment zijn ouderen te laat in beeld, wanneer zij al dichtbij een crisissituatie zitten en opname soms nodig is. Wanneer zij eerder besproken worden zullen er naar verwachting minder crisissituaties zijn. Er zijn veel verschillende overleggen (face to face en digitaal) en er zijn diverse afspraken over de te gebruiken communicatiemiddelen. Echter men wil de gezamenlijke inhoudelijke focus op de genoemde doelgroep verbeteren. Door onder begeleiding van een externe adviseur de visie te herijken, een QuickScan en een omgevingsanalyse uit te voeren wil men een keuze maken voor twee inhoudelijke onderwerpen om te zorgen dat er minder crisisopnames bij de doelgroep plaats vinden. Hiervoor zal tevens een plan van aanpak worden gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website