Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is om de zelfmanagementvaardigheden van ouderen te versterken, zodat men langer vitaal blijft.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Dorpsraad Fleringen, de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en Wijzoud.

Doel en aanpak project

Het doel van dit project is om het bestaande netwerk in Fleringen uit te breiden zodat alle partners betrokken bij preventie en een goede samenhang in welzijn, zorg en ondersteuning, formeel en informeel elkaar versterken en aanvullen.

Dit doen we door in gesprek te gaan met oudere inwoners van Fleringen en de eerstelijns gezondheidszorgorganisaties (fysiotherapeut, ergotherapeut, huisarts, thuiszorgorganisaties, dagbesteding, dementieverpleegkundige, GGZ-verpleger). Op basis van een aantal casussen worden mogelijkheden tot verbetering van samenwerking inzichtelijk. Het eindresultaat kan een convenant zijn om de intentie tot samenwerken vast te leggen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website