Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Magda van der Zee startte in 2008 in Wormer met Seniorenplezier. Seniorenplezier biedt eenzame en kwetsbare ouderen een huiskamer en activiteitenzaaltje, waar zij kunnen langskomen voor een kopje koffie of een spelletje of deelname aan één van de activiteiten, zoals (thema)diners, filmavonden of aangepast sporten. Daarnaast worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld naar het strand, de bollenvelden of een museum, en korte vakanties, b.v. naar Texel. De aanpak is kleinschalig en liefdevol. De groepen blijven klein, vaak niet meer dan 14 senioren, zodat er echte aandacht is en een luisterend oor. Ouderen die minder mobiel zijn (een belangrijk deel van de doelgroep) worden opgehaald en thuisgebracht. Deelnemers doen vaak wekelijks mee aan activiteiten, soms ook aan verschillende. Hierdoor leren zij ook elkaar kennen en vergroten zij hun netwerk. In totaal is er in 2019 plaats voor 2.500 (niet-unieke) ouderen bij een huiskameractiviteit en ongeveer 1.200 bij de uitjes. Seniorenplezier telt nu 30 vrijwilligers en een deelnemerbasis van ongeveer 300 ouderen.

 

In de afgelopen tien jaar heeft Magda met Seniorenplezier veel bereikt: een vaste groep vrijwilligers, mooie activiteiten, deelnemers die verbonden met elkaar raken omdat zij elkaar steeds terugzien. Het initiatief is in Wormer een groot succes. Sinds dit jaar heeft Seniorenplezier aansluiting gezocht bij het Nationaal Ouderenfonds. Met de kennis en ervaring van het Nationaal Ouderenfonds willen we Seniorenplezier versterken om vervolgens te kijken of deze formule ook in andere regio’s uit te rollen is.

 

Daarvoor moeten we eerst investeren. Ten eerste in efficiency en continuïteit. Als de coördinatie wordt overgenomen door een betaalde kracht die er net zoveel tijd en energie in steekt, is de organisatie te duur. Ook is de organisatie nu nog te veel afhankelijk van individuele vrijwilligers, waardoor bij ziekte of vakanties activiteiten moeten worden afgelast. Door processen slimmer in te richten en meer en anders gebruik te maken van vrijwilligers kunnen de kosten per deelnemer op een acceptabel niveau blijven. Heldere en overdraagbare processen en een goede taakverdeling zorgen voor duurzaamheid. Ten tweede in lokale samenwerking. Nu al werkt Seniorenplezier samen met een aantal lokale partners, voor de organisatie van activiteiten, vervoer en vrijwilligers (veel vrijwilligers zijn ook actief bij andere clubs en verenigingen). Deze samenwerking kan een structureel kader krijgen en worden verdiept. Met het pand beschikt Seniorenplezier bovendien over een thuisbasis die in samenwerking met de kerk, het woonzorgcentrum, een lokale breiclub etc breder ingezet kan worden om het welzijn van ouderen te verbeteren. Ten slotte in kwantiteit: als de organisatie slimmer is ingericht, kunnen meer activiteiten en uitjes georganiseerd worden waardoor de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt en mogelijk meer ouderen uit de regio mee kunnen doen (op dit moment wordt nog niet actief geworven).

 

Doel van het project is dan ook de doorontwikkeling van Seniorenplezier tot een formule die in Wormer continuïteit biedt aan meer deelnemers met behoud van kwaliteit, en die door het Nationaal Ouderenfonds ook elders uitgerold kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website