Projectomschrijving

Regio Heerenveen en omstreken, met meer dan 27.000 kwetsbare ouderen 65+, kent meerdere lokale netwerken en een regionaal programma integrale ouderenzorg: Regioplan Heerenveen.
Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal goed samen. Nu we de lokale contacten met het sociaal domein willen versterken en uitbreiden om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn, lopen we op meerdere plekken in de regio aan tegen de complexe infrastructuur op lokaal niveau. De regio omvat zes huisartsengroepen, 10 – 15 aanbieders van wijkverpleging en vijf gemeenten of delen daarvan. Werkgebieden vallen niet samen.

Doelstelling van de subsidieaanvraag

De subsidie wordt aangevraagd voor meerdere lokale netwerken. Met de aangevraagde subsidie willen we komen tot een door de betrokken partijen gedragen lokale netwerkinfrastructuur waarin ook de gemeenten betrokken zijn. Hierin kunnen we dan de komende jaren werk- en samenwerkingsafspraken maken met het sociaal domein, om te beginnen voor twee lokaal gekozen thema’s.

Inzet van de subsidie

We zetten hier graag een ROS-adviseur voor in. Zij heeft expertise op het gebied van organisatie- en netwerkontwikkeling en kent de regio en de ouderenzorg heel goed. Ook vragen we vergoeding van kosten van zorgprofessionals die een belangrijke rol hebben bij het analyseren van knelpunten en verbeterpunten en het opstellen van een gedragen plan van aanpak. Managers en adviseurs van instellingen zetten eigen middelen in voor hun inzet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website