Projectomschrijving

De afgelopen maanden is het netwerk enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van ons ouderennetwerk. Door het gezamenlijk opstellen van een missie en visie hebben we een stip op de horizon gezet waar we over 5 jaar willen staan. Door ouderen in een vroeg stadium mee te nemen in onze plannen hebben we getoetst of onze ideeën overeen kwamen met de wensen van onze oudere patient. Daarnaast hebben we een digitale overleg tafel geïmplementeerd (VIP samenwerken) waardoor er op veilige en gestructureerde manier samen met onze oudere en netwerkpartners kan worden gecommuniceerd. Tenslotte zijn in overleg met de specialist ouderengeneeskunde duidelijke afspraken gemaakt waarvoor de expertise in het verpleeghuis kan worden ingezet in de 1e lijn, hetgeen moet leiden tot verbeterde samenwerking, meer ervaren welzijn door de oudere en lagere zorgkosten.

Wij gaan er vanuit dat we - met ondersteuning van de Fase II subsidie - door kunnen gaan met onze plannen, door het verder verbeteren van de werkafspraken en het borgen van deze netwerkaanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website