Projectomschrijving

Doel: Versterken Netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Het netwerk wil een multidisciplinaire benadering ontwikkelen op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en signaleren van valrisico.
Hiervoor zijn vanuit het bestaande Netwerk twee werkgroepen gestart waarbij de werkers uit de wijk die deskundig zijn op elk gebied uitgenodigd zijn hier in deel te nemen. 

Signaleren kwetsbaarheid

We verzamelen de instrumenten voor tijdig signaleren van kwetsbaarheid van ouderen. Het doel is samen met bewoners en werkers in de wijk een heldere aanpak van signalen van kwetsbare ouderen te ontwikkelen. Deze aanpak wordt aangeleerd en verspreid door middel van training van hulpverleners.

Signaleren valrisico

In de wijk zetten wij in op een multidisciplinair aanbod voor ouderen, die regelmatig vallen.  
Wij willen een integrale aanpak valpreventie, waar naast de zorgkant ook andere domeinen aan bod komen. Zorg en welzijnswerkers krijgen een gezamenlijke training valanalyse, valpreventie.
Tevens is het doel meer bekendheid door de  werkers onderling in de wijk naar wie bewoners met valrisico verwezen kunnen worden en welke interventies er ingezet kunnen worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website