Projectomschrijving

Groepspraktijk Sint Anna en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Sint Anna, ligt tussen de vier wijken in. Binnen het Medisch Centrum werken diverse huisartsenpraktijken en overige zorgverleners, zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging met elkaar samen. Veel ingeschreven patiënten zijn niet alleen vanuit de aanleunende wijken afkomstig, maar komen vanuit heel de stad Nijmegen. De laatste 5 jaar vindt er een MDO plaats, dat wordt voorbereidt door één van de twee praktijkverpleegkundigen van het Centrum

Eind 2018-begin 2019 zijn groepspraktijk Sint Anna (met huisartsen Scholten en Coelingh) en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar gestart met een lokaal netwerk vanuit eigen praktijk, waarbij er afspraken per patiënt kunnen worden gemaakt. Met de ondersteuning van DementieNet-onderzoekers is voor elke netwerk een nulmeting uitgevoerd aan de hand van zeven kwaliteitsindicatoren en op basis hiervan zijn de volgende verbeterpunten geselecteerd, te weten 'verbeteren van communicatie', 'valanalyse en – preventie' en 'verbeteren van polyfarmacie'.

In dit project zullen de netwerken aan de slag gaan met het opstellen van visie en doelen en bepalen hoe deelname van een vertegenwoordiger van de doelgroep gerealiseerd kan worden. Ook gaan de netwerken aan de slag met het verbeteren van de structuur van het netwerk (met behulp van een SWOT-analyse en via de netwerktheorie van Kaats en Opheij). In twee netwerkbijeenkomsten per netwerken worden afspraken gemaakt over de doelstellingen voor het netwerk en de intentieverklaring getekend. In twee werkgroepen zullen de verbeterpunten verder worden uitgewerkt tot een plan van aanpak. De twee verbeterpunten zijn: ‘verbeteren communicatie’ en ‘valanalyse en –preventie’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website