Projectomschrijving

Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud-West heeft twee onderwerpen gekozen om te onderzoeken. Het doel hiervan is ouderen langer comfortabel thuis te laten wonen.

1 Voorkomen en managen van crises met behulp van effectiever inzetten van advanced care planning(ACP).

De netwerkleden zijn hiertoe geschoold in het gebruik van de PRISMA-onderzoeksmethode. Hierbij wordt de periode voorafgaand aan een crisis nader beschouwd door middel van interviews met alle betrokkenen. Dit levert verbeterpunten op en alertheid en herkenning bij toekomstige situaties. Het netwerk is enthousiast over deze methode en gaat dit tweemaal per jaar inzetten.

2 Betere ondersteuning van mantelzorgers.

Uit interviews met mantelzorgers bleek dat men de meerwaarde van hulp erkent maar niet voor zichzelf of in de fase waarin men zich bevond. Onbekendheid met de vormen van hulpverlening speelt hierbij ook een rol. Het netwerk wil betere informatie verstrekken en proberen hulp op maat aan te bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website