Projectomschrijving

Het lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Beuningen heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het ZonMw project Versterken Lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen. Het netwerk heeft twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt: een digitale communicatietool als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk en het voorkomen en managen van crisis.
Het communicatie tool VIPlive is ingezet bij 12 mantelzorgers en bij alle netwerkleden van het project. Na het inzetten van de tool zijn de netwerkleden en 5 mantelzorgers geïnterviewd over het gebruik van de VIPlive tool. De conclusie vanuit interviews is dat het gebruik van VIPlive wordt voorgezet onder de mantelzorgers en hulpverleners. Het is een effectief communicatie middel om informatie met elkaar te delen voor POH, thuiszorginstanties en mantelzorgers en aangepaste zorgplannen in op te nemen.

Het voorkomen en managen van crisis is met de PRISMA analyse onderzocht bij twee crisiscasus van het afgelopen jaar.
Hulpverleners en mantelzorgers zijn uitgebreid geïnterviewd en deze interviews zijn uitgewerkt in een oorzakenboom. Dit bleek een waardevolle manier om blinde vlekken te ontdekken van een goed samenwerkend netwerk. Verbeterpunten die voortkwamen uit de analyses zijn met het hele netwerk besproken en worden geborgd om in de toekomst crisissen in betere banen te leiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website