Projectomschrijving

Doel

Het programma VerhalenVanger richt zich op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen wonend in of rondom het woon- zorgcentrum Osdorperhof (Amsterdam Nieuw-West). Door de organisatie van creatieve workshops worden ouderen verbonden met andere buurtbewoners, jong en oud en van diverse culturele achtergronden.

Plan van Aanpak

De VerhalenVanger workshops, ontwikkeld door ZID Theater, vinden wekelijks plaats. Ouderen en buurtgenoten worden uitgedaagd hun verhaal te delen. De verhalen worden vervolgens op theatrale wijze gepresenteerd op het openbare, maandelijkse ‘Cultuurpodium’, waar ook optredens van lokale artiesten plaatsvinden. De workshops zijn onder begeleiding van professionals en vrijwilligers. Zij zijn tijdens het project getraind om de VerhalenVanger+ methodiek zelfstandig toe te passen.

Bevindingen

Door het project is het sociale netwerk van de deelnemers en vrijwilligers vergroot. Uit de beschikbare gegevens van het project is niet op te maken of de gevoelens van eenzaamheid zijn voorkomen of verminderd. Om deze vraag te beantwoorden zal er vervolgonderzoek moeten plaatsvinden waarbij deelnemers voorafgaand en aan het eind van het project een vragenlijst invullen die de sociale contacten en gevoelens van eenzaamheid meet.

De meerwaarde van VerhalenVanger+ is dat het een bijzondere methodiek is, met elementen die in een ‘gewone’ dagbestedingsprogramma niet gegeven worden. De co-creatie met buurtbewoners maakt het bijzonder. Het bevordert de samenhorigheid.

Er is een handboek beschikbaar van het project VerhalenVanger+ voor senioren. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met S. Hazen via academy@zidtheater.nl.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website