Projectomschrijving

In de Schilderswijk is de zorgbehoefte groot, maar ook de verwachting dat deze behoefte binnen de familie wordt opgelost is groot. Het doel van dit verduurzamingstraject is om de betrokkenheid van mantelzorg zo in te richten dat de drempel laag is voor patiënt, mantelzorger en professional om de juiste hulp en ondersteuning in te schakelen. Hiervoor hebben we een trapsgewijs model uitgewerkt. 

Op het basis niveau staan de patiënt en mantelzorger voornamelijk op eigen kracht. Patiënten en mantelzorgers worden uitgenodigd voor een jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Voor patiënten met de meest complexe problematiek sluit de mantelzorger aan bij het MDO. In tussenliggende niveau's zetten we welzijn, wijkverpleging, een mantelzorgsteunpunt en zorgplanbesprekingen in.

Binnen het netwerk leren we professionals om praktijkleren zelf in te zetten. We maken een communicatieplan om de zichtbaarheid te vegroten, we leggen taken en verantwoordelijkheden vast en we trainen onze mensen en we borgen werkwijzen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website