Projectomschrijving

In Nijmegen werken verschillende organisaties in zorg en welzijn al bijna tien jaar samen om oudere migranten en hun families beter te bereiken en te ondersteunen. Het netwerk bestaat uit meerdere sub-netwerken, die zich o.a. bezighouden met het organiseren van ontmoetingsgroepen voor oudere migranten en het delen van kennis over oudere migranten en dementie. Ook is er een klankbordgroep migrantenouderen waarin migrantenzelforganisaties uit de stad zijn vertegenwoordigd.

Het doel van dit project is om de sub-netwerken beter met elkaar te verbinden. We gaan dit doen door het netwerkleren dat plaatsvindt in de verschillende activiteiten beter te organiseren. Zo gaan de betrokken zorgorganisaties en migrantenzelforganisaties samen doelen en prioriteiten vaststellen, en gaan hulpverleners hun kennis, ervaringen en vragen op een meer systematische manier delen. Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd om oudere migranten en hun families nog beter te betrekken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website