Projectomschrijving

De komende periode zet de netwerkorganisatie 'Samen voor kwetsbare ouderen 010' de kracht van initiatieven in de wijk centraal, om zo de kansen in de lokale context optimaal te benutten. We pakken eventuele knelpunten aan en versterken het lerend vermogen van het netwerk op lokaal en regionaal niveau. Met het actie-onderzoek willen we inzichten en handvatten krijgen voor de verduurzaming hiervan. We doen onderzoek in één wijk in Rotterdam met professionals en bewoners, en betrekken ook management én bestuurders van de zorgorganisaties hierbij. Zo ontwikkelen we een infrastructuur om met elkaar te innoveren en te leren. Dit doen we onder andere door zowel in gesprek te gaan met de ouderen uit de wijk als door het organiseren van wijkbijeenkomsten voor zorgprofessionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website