Projectomschrijving

Netwerk kwetsbare ouderen Groesbeek

In Fase II / III waarin we ons netwerk rondom kwetsbare ouderen in Groesbeek zullen versterken, zetten we in op  positieve gezondheid en pro-actieve zorg. Middels een actieonderzoek gaan we aan de slag met het verbeteren van de werkafspraken met betrekking tot valpreventie en met het voorkomen en managen van crises met behulp van vroegtijdig en effectiever inzetten van advance care planning. Doel is het vroegtijdige signaleren en het voorkomen van
problemen en de inhoudelijke verbreding die het netwerk hiermee nastreeft.

Er zullen andere professionals aansluiten in het netwerk zoals een logopediste, een podotherapeut, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheid en een welzijnsorganisatie, het beweegcollectief en de KBO uit het dorp. Ouderen en mantelzorgers worden betrokken in de kerngroep en zullen actief participeren.

Het is de bedoeling een sterk netwerk neer te zetten waar de patienten in de gemeente Groesbeek in de toekomst op kunnen bouwen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website