Projectomschrijving

Doel

De interventie Tijd van je leven is gericht op vermindering van (emotionele) eenzaamheid. Kunst en cultuur wordt hierbij ingezet als middel voor verbinding tussen mensen. De interventie is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen. In workshops werken de deelnemers aan zelfgekozen thema’s en kunstvormen. Tegelijkertijd praat men over de thema’s. Zo komen diepgaande gesprekken op gang. Deelnemers ontwikkelen zich, vergroten hun sociale netwerk en ondersteunen elkaar. Uiteindelijk doel: stilstaan bij en trots zijn op wat er is bereikt. Men werkt toe naar het zelfstandig doorzetten van activiteiten en verdieping van het sociale netwerk.

Plan van Aanpak

De interventie bestaat uit 4 fases: een ontmoetingsdag, 6 weken workshops, tussentijdse presentatie, gevolgd door 12 weken workshops en een eindpresentatie. Het project is geëvalueerd. Tussentijds en na afloop is er met deelnemers en kunstenaars besproken wat goed gaat en waar de interventie aanpassing verdient.

Bevindingen

Door Tijd van je leven zijn er veel verbindingen tussen deelnemers ontstaan. Door de interventie durfde ze zich steeds meer open te stellen. Ze zetten stappen richting het onbekende en leerde vertrouwen op het eigen kunnen. Tenslotte zijn er aanwijzingen dat door de interventie de emotionele eenzaamheid is afgenomen bij de ouderen.

Er is een handboek beschikbaar van het project Tijd van je leven. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met S. Kuiper via s.kuiper@ggdwestbrabant.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website