Projectomschrijving

Het project ‘Tijd van je leven’ gaat over culturele activiteiten en elkaar ontmoeten. Het doel is eenzaamheid te voorkomen. Het project is voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar.
Het project omvat een ontmoetingsdag, workshops en een tussen- en eindpresentatie. De ontmoetingsdag is de 1e stap naar een vertrouwensband tussen deelnemers en kunstenaars. In workshops werken de deelnemers aan zelfgekozen thema’s met verschillende kunstvormen, zoals muziek en toneel. Tegelijkertijd praat men over de thema’s. Zo komen diepgaande gesprekken op gang. Deelnemers ontwikkelen zich, vergroten hun sociale netwerk en ondersteunen elkaar. Samen wordt een tussentijdse- en eindpresentatie georganiseerd. Doel hiervan is stilstaan bij wat er is bereikt.
In het project werken deelnemers toe naar het zelfstandig doorzetten van activiteiten en verdieping van hun sociale netwerk. Verder vindt onderzoek plaats met als doel het evalueren van het project.Tussentijds en na afloop wordt met deelnemers en kunstenaars besproken wat goed gaat en waar de interventie aanpassing verdient.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website