Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Een aantal zorgpartijen wil het bestaande aanbod in Tilburg van zorg en ondersteuning voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen makkelijker toegankelijk te maken en daarin meer samenhang te creëren. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsen, fysio, apotheek, dagbegeleiding, mantelzorgondersteuning, familiezorg, onafhankelijke cliëntondersteuning, thuiszorg

Doel en aanpak project

Het doel van het project is om de hulp en ondersteuning aan thuiswonende ouderen beter te laten aansluiten op hun behoeften. We willen onderzoeken of meer verbinding en samenwerking tussen het medische en het welzijnsdomein hieraan kan bijdragen.

In werksessies onderzoeken we de huidige situatie en brengen het bestaande aanbod aan hulp en ondersteuning aan thuiswonende ouderen in kaart. Met klankbordgroep bijeenkomsten inventariseren we de ondersteuningsbehoeften, knelpunten en toegankelijkheid van het bestaande aanbod. Om te komen tot een vorm van samenwerking die er toe leidt dat thuiswonende ouderen weten waar zij op tijd aan de bel kunnen trekken als (meer) zorg en ondersteuning nodig is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website