Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2020 richt de Stadsgehoorzaal een theaterclub op voor Vlaardingers van 75 jaar en ouder. Niet om zelf op te treden, maar om in gezelschap samen goede voorstellingen te bezoeken in de Stadsgehoorzaal. Deze theaterclub programmeert en organiseert zelf, met onze hulp en die van onze partners, iedere maand een theatervoorstelling op de zondagmiddag. De clubleden worden opgehaald, ontvangen leuke, extra informatie over de voorstelling, voor wie wil een rondleiding, de voorstelling zelf en mogelijk zelfs een ontmoeting met de cast! En…u wordt thuisgebracht!

 

Als podium van de stad dragen we al jaren actief uit dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn. Uit verschillende gesprekken met onze doelgroepen in de stad zijn we ons er meer en meer van bewust dat die toegankelijkheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Oudere mensen, met een klein netwerk en/of een kleine portemonnee ervaren diverse drempels, zoals vervoer, de informatie over de mogelijkheden ‘wat is er te doen?’, de vaak hoge toegangsprijs en het ontbreken van gezelschap. Dat is de reden dat we een theaterclub willen oprichten, waarmee we samen met de doelgroep oplossingen zoeken om deze drempels zo laag mogelijk te maken, met als gewenst gevolg het voorkomen en verminderen van sociale eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

 

We voorzien met de theaterclub in betekenisvolle relaties, in gelijkwaardig contact met mensen waarmee ze iets gemeenschappelijks delen, namelijk het plezier dat uitjes en theater hen brengt.

We willen hierbij helpen aan het doorbreken van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen dat eenzaamheid ervaart.

 

Eind 2020 willen we bereikt hebben dat:

• We een werkgroep hebben opgericht van ongeveer 10 senioren, die de voorstellingen samen uitkiezen en ons adviseren in de te bewandelen route.

• Er naar 10 voorstellingen gemiddeld 50 senioren zijn geweest.

• We een procesevaluatie hebben uitgevoerd, wat inhoudt een verslag op basis van interviews/gesprekken met minimaal 5 deelnemers en 5 betrokken uitvoerders. Het verslag eindigt met aanbevelingen voor verbetering van het initiatief op basis van deze succes- en faalfactoren.

• We de geleerde lessen van het eerste jaar beschreven hebben in een handboek, met daarin het vraagstuk, de doelen, doelgroep, opzet en inhoud van de aanpak en de beschrijving van randvoorwaarden voor uitvoering van het initiatief.

• We een aangescherpt plan van aanpak hebben voor 2021 en verder.

 

We werken in dit project samen met een aantal lokale partijen. Uiteraard is het lokale netwerk ‘Vlaardingen Veerkracht’ een partner die bijdraagt aan het mogelijke succes.

De welzijnsorganisatie Minters is voor ons een partner met een groot netwerk en toegang tot de doelgroep. De verschillende zorginstellingen worden betrokken in de samenstelling van de Programmaraad en de werving van de leden. Ook de twee Vlaardingse woningcorporaties ‘Waterweg Wonen’ en ‘Stichting Samenwerking’ zijn een projectpartner als het gaat om communicatie en kennis. Tot slot wordt een Vlaardingse busmaatschappij onze vaste partner in vervoer. Wij zorgen als initiatiefnemer voor een actieve verbinding met deze relevante partijen. Er vindt op diverse wijze overleg plaats, in de mate die we gezamenlijk nodig achten om tot een succesvol resultaat te komen.

 

We staan in de startblokken en hopen van harte op uw support in de opstart naar een succesvolle samenwerking in Vlaardingen, in de gezamenlijke missie om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen of zelfs terug te dringen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website