Projectomschrijving

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelden. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld hebben. De organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners. De eenzaamheid wordt hierdoor sterk teruggebracht, het inzicht in elkaars leven wordt versterkt en het gevoel van welbevinden neemt toe. Er zijn sinds de start van de Tafel van Goor veel nieuwe initiatieven ontwikkeld waarbij mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen (met dementie) jongeren en professionals elkaar op een nieuwe manier gevonden hebben. Het vormt een vruchtbare bodem voor veel mooie verbindende initiatieven naar de toekomst toe.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website