Projectomschrijving

Doel van het netwerk

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligers organisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen. De organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht en zo in verbinding komen met een grotere groep inwoners. Dit alles met als doel om de sociale cohesie te vergroten en een vruchtbare bodem te vormen voor mooie verbindende initiatieven nu en in de toekomst.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

 • Salut (brede welzijnsorganisatie)
 • Herfstzon
 • Zonnebloem
 • Humanitas
 • Reggehof
 • Wijkvoorziening 't Doesgoor
 • Carint Reggeland
 • Vluchtelingenwerk
 • Protestante Gemeente Goor, Hofkerk
 • De Waerdenborch (voortgezet onderwijs)
 • Gemeente Hof van Twente
 • Viverion (woningcorporatie)
 • Mediant
 • Stichting Franje
 • Ouderenvereniging Goor

Doel en aanpak project

Voor de Tafel van Goor staan de inwoners van de kern Goor centraal. De Tafel van Goor gelooft er in dat meedoen waarde heeft en geeft aan de persoon zelf (meer autonomie, zelfvertrouwen, betere gezondheid en minder eenzaamheid). In de gemeente Hof van Twente is de gemeenschapszin groot. Veel informele en maatschappelijke organisaties helpen mee of willen meehelpen om de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners te vergroten. De Tafel van Goor is en wil ook in de toekomst hierin een belangrijke verbindende schakel zijn om de sociale cohesie tussen groepen mensen te vergroten in de wijken van Goor. De Tafel van Goor loopt hiermee vooruit op de (nog) te ontstane netwerksamenleving. Dit vanuit de ambitie om gezamenlijk als sociale initiatieven, maatschappelijke organisaties en informele netwerken vorm en sturing te geven aan de lokale samenleving. De doelgroep waar de Tafel van Goor zich op richt zijn mensen die in meer of mindere mate eenzaamheid ervaren of een vorm van dementie hebben. De Tafel van Goor organiseert uiteenlopende activiteiten voor deze doelgroep. Vanuit deze synergie ontstaat een vruchtbare bodem voor sociale cohesie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website