Projectomschrijving

Een serie van 12 improvisatiebijeenkomsten voor eenzame 75-plussers. Zij maken, door te luisteren en te kijken naar elkaars verhalen, op informele wijze kennis met hun buurtgenoten en deze theatrale methode. Ze worden uitgedaagd, onder begeleiding van theaterdocent Joanne Swaan, blokkades die de spontaniteit tegenhouden bewust op te heffen. Door luisteren, kijken, emotionele expressie, timing, fysieke uitdrukking, aanraken enzovoorts, leren zij spelenderwijs verbaal en non-verbaal te communiceren. Zo trainen zij hun sociale vaardigheden.

Ouderen raken soms het contact met hun omgeving kwijt en weten niet dat je het improvisatie- en expressievermogen kunt trainen. Spelen Met Tijd leert hen zich bewust te worden van deze alledaagse kunst en deze ook in te zetten om uit hun isolement te komen. Zij leren een positieve basishouding aan ten opzichte van hun medespelers en vooral van zichzelf. Bezig zijn met improvisatie is een verrijking van je sociale vaardigheden als medemens.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website