Projectomschrijving

‘Sociaal Vitaal’ is een beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid.
Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheid. Het borgen van de groepen (in bestaande structuren of zelfstandig) is de laatste en zeer belangrijke fase van het project.

Sociaal Vitaal is een project dat op maat wordt aangeboden en door Stichting Galm in samenwerking met relevante lokale partners wordt uitgevoerd. In Stadskanaal maken Stichting Welstad, Zorggroep Meander (thuiszorg) en de gemeente deel uit van de projectgroep. Deze wordt ondersteund door Buurtzorg, participatieraad, kerken en ouderbonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website