Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ondersteuning van senioren bij een goede voorbereiding en het maken van passende keuzes binnen het brede spectrum van wonen, zorg, welzijn en financiën, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een fijne, veilige en toegankelijke manier.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

ErinThuis werkt nauw samen met organisaties vanuit zowel private als publieke sector, met een zorg- of dienstverlenend karakter voor senioren.

Doel en aanpak project

Hulpvragen van senioren komen zowel binnen via het publieke alsook het private domein. Juist het in beeld hebben van de samenwerking met lokale partners vanuit beide domeinen versterkt de positie van senioren om zelf tijdig passende keuzes te kunnen maken over de eigen woon- en leefsituatie. Dit was ons projectdoel. Middels een QuickScan en omgevingsanalyse hebben we nut en noodzaak van het multidisciplinaire netwerk aangetoond.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website