Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“ Senioren in gesprek in eigen buurt!” Gaat een innovatieve combinatie van E-Health en sociaal cognitieve technieken gericht op het voorkomen en verminderen van sociale eenzaamheid onder 75-plussers ontwikkelen en testen. De aanpak is aanvullend en vernieuwend t.a.v. het bestaande aanbod in buurt of wijk.

 

2 groepen van 10 tot 12 senioren komen tweewekelijks bij elkaar. Elke deelnemer ontvangt aanvullend 3 maal per week per e-mail informatie, bewustwordingsoefeningen en opdrachten over eenzaamheid. Na verloop van tijd gaat de deelnemer het geleerde in de eigen omgeving (op straat, in contact met de buren, in de winkel etc.) toepassen. De groepsbijeenkomsten ondersteunen en versterken het leerproces en de deelnemers versterken hun netwerk in de buurt.

 

Doelstelling:

- Deelnemers kennen de mechanismes achter eenzaamheid en weten hier mee om te gaan.

- Deelnemers zijn in staat om zelf meer contacten in de directe omgeving te leggen.

- Realisatie eerste fase handboek voor professionals.

 

Na afloop van het project voelen deelnemers zich meer thuis in de wijk en weten ze makkelijker contact te leggen met buren en buurtgenoten.

 

“ Senioren in gesprek in eigen buurt!” wordt uitgevoerd door:

- Wooninc., een grote woningcorporatie in Eindhoven, gespecialiseerd in seniorenhuisvesting.

- Vitalis, een grote woonzorg-aanbieder in Eindhoven.

- Over-ons, een startup gericht op het empowerment van mensen met eenzaamheidsgevoelens zodat zij zelf stappen kunnen zetten om eenzaamheid aan te pakken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website