Projectomschrijving

In de wijken Schilderswijk en Transvaal in Den Haag leeft al langer de wens om de samenwerking tussen partijen in de wijk structureler vorm te geven. Een kerngroep gaat aan de slag om samenwerking op twee niveaus vorm te geven. Als eerste, samenwerking tussen de verschillende huisartsenpraktijken om elkaar te helpen met het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen. We onderzoeken wat de praktijken nodig hebben om de structurele zorg aan de kwetsbare ouderen vorm te geven.

Vanuit de samenwerking met de verschillende organisaties die zich richten op de ondersteuning van de oudere inwoner in de wijk zijn tips en tops in de samenwerking benoemd. Hieruit zijn drie onderwerpen gekozen die we in werkgroepen in de komende fase van het netwerk uitwerken. Met daarin aandacht voor de positie van de oudere en bewonersorganisaties. Missie, visie en actiepunten zijn uitgewerkt in een A3 dat sturing geeft aan de ontwikkeling van het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website