Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het inventariseren van bestaande (digitale) ontmoetingsmogelijkheden in Lochem en dit inzichtelijk te maken voor oudere inwoners (76+) van Lochem. Ook wordt er een ‘zorgpad’ ontwikkeld waarmee betrokkenen preventief kunnen inspelen op het verminderen van eenzaamheid. 

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Stichting Welzijn Lochem, ZorgSamen, Gemeente Lochem, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe, Het Baken, Stichting Lonely Lochem. Er zullen nog oudere inwoners uit Lochem en een kunst/cultuurinstelling worden toegevoegd. Daarnaast zal er een ‘coalitie’ gevormd worden die geïnformeerd wordt over het project, denk hierbij aan lokale retail, inwoners en professionals. 

Doel en aanpak project

Door actieonderzoek, met 8 bijeenkomsten, wordt samen met het netwerk gebruik gemaakt van ieders kennis en kunde. Door de methode ‘lerend netwerk’ wordt er in kaart gebracht welke ontmoetingsmogelijkheden er in Gemeente Lochem zijn. In verband met Covid-19 wordt er extra aandacht besteed aan digitale ontmoetingsmogelijkheden om eenzaamheid te verminderen. Daarnaast wordt met het ‘zorgpad’ een tool ontwikkeld waardoor organisaties beter in staat zijn eenzaamheid te voorspellen, herkennen en actie te ondernemen om ook opvolgende problemen te voorkomen of verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website