Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2016 is Carintreggeland gestart met het Reisbureau SamenUit! Vanuit dit initiatief organiseren wij uitstapjes voor een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen boven de 75 jaar in de regio Twente. De bewoners van Carintreggeland locaties nemen hieraan deel, maar met name ook ouderen die nog zelfstandig thuis in de wijk wonen.

De afgelopen jaren hebben we al meerdere uitstapjes georganiseerd in samenwerking met het ROC van Twente. Op de ROC locatie in Almelo hebben we in samenwerking met leerlingen van de horeca opleiding en gastheer/vrouw opleiding diners en gespreksgroepen georganiseerd.

De samenwerking met ROC is zeer waardevol gebleken en brengt veel positiviteit. We willen dit dan ook graag verder uitbouwen, de verbinding blijven maken en met elkaar nieuwe plannen maken voor de toekomst. In het komende jaar willen wij het initiatief heel graag gaan uitbouwen, waarbij ook samenwerking aangegaan wordt met andere afdelingen van het ROC. Met deze afdelingen en de leerlingen samen willen wij het activiteitenaanbod voor ouderen op de ROC locatie uitbreiden en de inhoud van de uitstapjes verder uitwerken, zodat ouderen vaker op bezoek kunnen komen op het ROC en aan meer diverse activiteiten kunnen deelnemen. Ook willen wij de ouderen nog meer betrekken bij het lespakket van het ROC, zodat zij daar een grotere rol in kunnen spelen en bijvoorbeeld regelmatig gastlessen kunnen geven.

Het uitstapje is niet ons uiteindelijke doel maar slechts een middel om mensen met elkaar te verbinden. Velen zoeken elkaar ook buiten de uitstapjes op en helpen elkaar wanneer nodig. Mensen staan door zoiets simpels als het maken van een uitstapje weer anders in het leven. Doordat ze op pad gaan is er weer iets om naar uit te kijken. Dat kleurt de dag en maakt het verschil. Ook het met plezier terugkijken op leuke ervaringen, samen met anderen, is zeer waardevol. Ouderen voelen zich weer gehoord en gezien en jong en oud komt met elkaar in contact. Kortom: met dit initiatief willen Carintreggeland en het ROC van Twente gezamenlijk de sociale eenzaamheid, maar ook de existentiële eenzaamheid en emotionele eenzaamheid onder ouderen in de wijk verminderen en voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website