Projectomschrijving

Doel

Het project ‘SamenUit!’ is gericht op het verbinden van jong en oud in de regio Twente, met als doel het bestrijden van eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Tijdens het project SamenUit! Zijn er activiteiten georganiseerd voor kwetsbare ouderen onder de begeleiding van een vaste groep vrijwilligers. Het initiatief is verder uitgebouwd door ouderen te betrekken bij het lespakket van het ROC. De ouderen zijn uitgenodigd om gastlessen te geven voor het vak Burgerschap. Met een bus werden de ouderen naar het ROC van Twente gebracht waar ze hartelijk werden ontvangen door studenten. De studenten verzorgde de maaltijd voor de ouderen waarbij zij hun vaardigheden in de keuken en bij het uitserveren konden trainen.

Bevindingen

Het project SamenUit! heeft bijgedragen aan het verbinden van jong en oud. De uitstapjes zorgde voor verbinding, zingeving, gevoel van welbevinden en opbouw van sociale contacten. De ouderen genoten van de maaltijd en het persoonlijk contact met de studenten en vrijwilligers. Tijdens het project was er sprake was voor wederzijds respect en voelde de deelnemers zich gewaardeerd.

Er is een handboek beschikbaar van het project SamenUit! Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met M. Molenkamp via m.molenkamp-pijpker@carintreggeland.nl.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website