Projectomschrijving

'Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn' is het motto van SamenKracht.nu. SamenKracht.nu is een community methodiek, waarbij via dialoogbijeenkomsten ouderen zich meer bewust worden van de eigen situatie, wensen, mogelijkheden en 'geefkracht'. Dit alles wordt gedeeld in gelijkwaardige dialoog met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten. Het thema eenzaamheid wordt zo bespreekbaar vanuit 'kracht' van de betrokkenen. We richten ons vooral op mensen in Den Haag met een gebrek aan sociale contacten of die zinloosheid ervaren.                   

SamenKracht.nu werkt vanuit een onderbouwd theoretisch kader, dat is beschreven in een handreiking.
In dit project voeren we een procesevaluatie uit, die ons zal helpen bij een succesvolle inzet van de methodiek met en voor ouderen met verminderde taalvaardigheid en/of specifieke culturele en migratieachtergrond. We hebben de ambitie om SamenKracht.nu in de Movisie databank ‘Effectieve sociale interventies’ te laten opnemen. Voor de uitvoering van de procesevaluatie volgen we de richtlijnen van Movisie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website