Projectomschrijving

Doel

'Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn' is het motto van SamenKracht.nu. SamenKracht.nu is een community methodiek, waarbij via dialoogbijeenkomsten ouderen zich meer bewust worden van de eigen situatie, wensen, mogelijkheden en 'geefkracht'. Dit alles wordt gedeeld in gelijkwaardige dialoog met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten. Het thema eenzaamheid wordt zo bespreekbaar vanuit 'kracht' van de betrokkenen. Er wordt vooral gericht op mensen in Den Haag met een gebrek aan sociale contacten of die zinloosheid ervaren.

Plan van Aanpak

Samenkracht traint werkers in het sociale domein van wonen, zorg, welzijn, belangenbehartiging ouderen en volwasseneducatie tot moderator Samenkracht. De getrainde moderators organiseren en begeleiden de dialoogbijeenkomsten. In het kader van dit project is een procesevaluatie uitgevoerd. In de procesevaluatie is onderzocht hoe deelnemers, moderators en het bredere veld naar Samenkracht kijken en welke verbeterpunten zij zien.

Bevindingen

Deelnemers geven aan dat zij inzicht hebben gekregen in hun situatie, hebben geleerd hoe zij zelf iets kunnen doen aan dingen die zij belangrijk vinden in hun leven (krachtontwikkeling) en hoe zij daarbij een beroep kunnen doen op of kunnen samenwerken met anderen (netwerkontwikkeling). De deelnemers geven ook aan dat het belangrijk is dat er na de bijeenkomsten een aanspreekpunt voor hen blijft, voor advies en ondersteuning waar nodig. Moderators geven aan de training als inspirerend te ervaren. Samenkracht biedt voor hen een nieuwe manier van kijken en werken met groepen ouderen. Voor het bredere veld is Samenkracht zichtbaar geworden als een waardevolle interventie om ouderen langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn, uit duurdere zorgcircuits te houden en kwaliteit van leven te laten ervaren.

Er is een handboek beschikbaar van het project Samenkracht.nu. Deze kunt u hier vinden. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw L.M.T. Hulsebosch via hulsebosch@hm-advies.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website