Projectomschrijving

Na een inventarisatie van het netwerk rondom dementieondersteuning in Amsterdam Zuidoost gaan wij ons als netwerk verder doorontwikkelen. De energie en wil is in het netwerk aangewakkerd. Er is verbinding tussen informeel en formeel gemaakt. In fase 2 verstevigen we deze verbindingen en zetten wij ze om tot gezamenlijke acties.  Zo ontwikkelen wij ons netwerk gezamenlijk en richten we ons op de leefwereld van Zuidoosters met geheugenproblematiek/dementie.

Om de versnippering in het netwerk (constatering uit fase 1) te verminderen, hebben we een op de inhoud verbindend programma waarin we juist kijken hoe we die versnippering tegen kunnen gaan. We doen dit samen met mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers zelf en met laagdrempelige seniorenorganisaties en de formele partijen die al onderdeel zijn van het netwerk.

We werken klantreizen uit, en leren daar gezamenlijk van wat er nodig is in Zuidoost om de dementieondersteuning te verbeteren. We gebruiken leersessies om gezamenlijk acties te ontwikkelen, erop te reflecteren en ook nieuwe acties te ontwikkelen. Dit doen we structureel en altijd samen met lokale ervaringsdeskundigen, informele en formele partijen. Resulterend in een eindbijeenkomst waarin we een gedegen plan met elkaar samenstellen om de dementieondersteuning passend in te bedden in ons stadsdeel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website