Projectomschrijving

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen.

De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, welzijnsorganisatie Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS  Friesland en NHL Stenden Hogeschool.

De belangrijkste thema’s in het project zijn:

  • het begeleiden van thuiswonende ouderen bij bijzonder gedrag of depressie;
  • de samenwerking en verbinding tussen de medewerkers van de verschillende organisaties.

Cliënten, onderzoekers, studenten en medewerkers zijn bij het onderzoek betrokken.

Ontwikkelde interventies zijn onder andere een nieuwe vorm van multidisciplinaire deskundigheidsbevordering, een fysieke sociale kaart rond de oudere en een sociale kaart van de wijk.
De resultaten zijn bruikbaar voor een ieder die werkt met ouderen met psychische problemen en voor de ouderen zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website