Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren een uitgebreid mantelzorgbeleid op papier gezet, waarin de naaste als partner in de zorg wordt gezien. In de dagelijkse praktijk gaat het echter vaak anders. Zorgprofessionals en mantelzorgers hebben vaak andere ideeën over wat goede zorg is en wie wat zou moeten doen.

Doelstelling en werkwijze

Om onuitgesproken opvattingen, behoeften en verwachtingen bespreekbaar te maken, werken we met de betrokkenen aan hulpmiddelen om het gesprek op gang te brengen en samen te komen tot de randvoorwaarden van goede samenwerking. Op basis van inzichten uit kwalitatief onderzoek ontwikkelen we de hulpmiddelen. In een kwalitatieve studie evalueren we deze. Vervolgens worden de instrumenten verder aangescherpt en verspreid. Het onderzoek gaat over zorg in de thuissituatie en in het verpleeghuis en besteedt in het bijzonder aandacht aan de overgang tussen beiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website