Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van eigen regie.  
Doelgroep: Thuiswonende ouderen in Overvecht die (nog) niet structureel in beeld zijn bij buurtteam en/of zorgorganisatie.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Alle organisaties en initiatieven in Overvecht die zich binnen het sociaal domein richten op ouderen.

Doel en aanpak project

Het bestaande netwerk SAMEN Overvecht ontwikkelt zich door tot een bredere “alliantie seniorvriendelijk Overvecht” met als belangrijke aandachtspunten:

  • Verandering van werken voor ouderen naar het werken met ouderen in het sociale domein;
  • Vergroten van zichtbaarheid, betrokkenheid en participatie van de ouderen in Overvecht;
  • Samen met ouderen voorstellen uitwerken voor een betere en eenduidige informatievoorziening  in de wijk;
  • Inspelend op (corona)actualiteit, ophalen van andere thema’s die ouderen belangrijk vinden;
  • Opstellen van een gemeenschappelijk plan waarin netwerkpartners aangeven hoe op langere termijn themagericht en samen met ouderen wordt gewerkt aan een “seniorvriendelijke wijk”, rekening houdend met het bestaande inclusieve beleid.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website