Projectomschrijving

Doel van het netwerk

De eerste wens was om het los-vaste karakter waarin de partijen elkaar incidenteel samen kwamen, om te buigen naar een structurele samenwerking in de vorm van een vlechtwerk bestaande uit professionals, vrijwilligers en sociaal netwerk met Wmo-ondersteuning. De tweede wens was om het netwerk qua expertise te verbreden en meer inhoudelijke samenhang en verbinding tussen de diverse overlegvormen te realiseren. Deze twee wensen hebben als doel om goed in te kunnen spelen op de vragen en wensen van de 65 plussers.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Het netwerk bestaat uit diverse partijen die al geruime tijd werkzaam zijn in het gebied Kralingen, Rotterdam. Het betreft een mix bestaande uit zorg-, ondersteunings-, en welzijnspartijen.

Doel en aanpak project

Het idee is om minimaal drie en maximaal vijf bijeenkomsten te organiseren waar we in gesprek gaan met de professionals en minimaal twee bijeenkomsten waar we in gesprek gaan met de doelgroep en hun naasten.

Het doel van de aftrapbijeenkomst is om alle partijen bij elkaar te brengen en uitleg te geven over ons streven. De bijeenkomsten hebben als doel het delen van de resultaten van de Quickscan en de wijkanalyse, het ophalen van de wensen en het gezamenlijk kiezen van doelen waar het netwerk zich het komend anderhalf jaar voor zal inzetten. Mijlpalen zullen geformuleerd worden en er zal een plan van aanpak op papier gezet worden. Uiteraard zullen er ook afspraken gemaakt worden over de samenwerking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website