Projectomschrijving

Doel

Ook mensen met verstandelijke beperkingen krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking betekent dat de betrokkenen weten dat dementie voor kan komen bij deze mensen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en met een verschillend beloop. Ook is het van belang dat de dementie tijdig gesignaleerd wordt, er een zorgvuldige diagnose plaatsvindt, er multidisciplinair samengewerkt wordt en de cliënt en zijn naasten betrokken zijn. Zo kan passende, persoonsgerichte ondersteuning geboden worden.
 

Werkwijze

In dit project werken we de komende drie jaar aan het verbeteren van de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We voeren een landelijke campagne uit, rusten naasten en familieleden toe en doen onderzoek naar hoe vaak dementie bij deze doelgroep voorkomt en naar differentiaaldiagnostiek. Verder actualiseren we de bestaande richtlijn, ontwikkelen we onderwijsproducten, voeren we proeftuinen uit en zetten we een regionaal samenwerkingsverband op.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website