Projectomschrijving

Ruimte voor Zorg: verbeteren van kwaliteit vanuit een relatiegerichte benadering

Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) staan het verbeteren van kwaliteit van leven, zorg en werk in het verpleeghuis centraal. De relaties tussen cliënt, naaste en zorgverlener beïnvloeden hoe kwaliteit van verpleeghuiszorg wordt ervaren. Ruimte voor Zorg is een verhalende methodiek die kwaliteit meet en mogelijkheden biedt om samen te leren en verbeteren.

Ruimte voor Zorg voor iedereen

In dit praktijkonderzoek gaan wij Ruimte voor Zorg samen met partners uit de praktijk, onderzoek en onderwijs door-ontwikkelen en landelijk beschikbaar stellen. Dit zal leiden tot:

  1. Een kostendekkend businessmodel voor brede implementatie van Ruimte voor Zorg;
  2. Een vernieuwde versie van Ruimte voor Zorg met een verbeterde rapportage en een variant voor inclusie van cliënten met verbale uitingsbeperkingen;
  3. Een module binnen het V&V-onderwijs waarin Ruimte voor Zorg wordt geïntroduceerd aan studenten.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website