Projectomschrijving

Subsidieaanvraag betreft de doorontwikkeling van activiteiten binnen het regionaal programma integrale zorg aan kwetsbare ouderen in Westfriesland. Het regionale programma is actief sinds 2016 van waaruit we in de praktijk werken met het geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt samengewerkt door professionals vanuit de betrokken organisaties. Ons doel is om, door optimale samenwerking binnen en over de echelons heen, kwalitatief goede ouderenzorg te leveren. Wij staan samen voor dezelfde vraagstukken wat betreft ouderenzorg en realiseren ons dat we dit alleen in samenwerking op een goede manier het hoofd kunnen bieden.

Onlangs hebben wij een pilotproject bij een 8-tal huisartsenpraktijken gedaan waarbij we de knel- en verbeterpunten onderzocht hebben. Hier zijn twee thema's prominent uit naar voren gekomen waar wij de komende maanden meer onderzoek naar willen doen/door willen ontwikkelen, te weten:

  1. Versterken van de verbinding tussen huisarts en de wijkverpleegkundige.
  2. Verbinding leggen tussen het eerstelijns geriatisch team (kernteam) van de huisartsenpraktijk en het sociaal domein.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ge-uploade bijlagen (aanvraagformulier, begroting, planning, offerte externe adviseur).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website