Projectomschrijving

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs?

Regio's met leernetwerken

Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant samenwerken en wederzijds leren. De samenwerkende organisaties gaan in 2 regio’s, met elk een eigen leernetwerk, aan de slag met lokale vraagstukken. Denk hierbij aan samenwerking met vrijwilligers, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de toepassing en ontwikkeling van zorgtechnologie.

Eigen activiteitenprogramma

Voor elke regio is een eigen activiteitenprogramma ontwikkeld. Voorbeelden van activiteiten zijn masterclasses, intervisiebijeenkomsten, het uitvoeren van projectopdrachten en het met elkaar meelopen volgens de methodiek shadowing. De activiteiten leiden tot producten die in de beroepspraktijk en het onderwijs te implementeren zijn.  
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website