Projectomschrijving

Binnen Leidschendam-Voorburg werkt een groot aantal partijen al geruime tijd samen rond het thema ‘Zelfredzame Inwoners’. Ouderenzorg maak hier onderdeel vanuit. Het netwerk voelt zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat op het niveau van de wijk en regio - waar ouderen wonen - de ondersteuning en zorg beschikbaar is, en dat de leefomgeving geschikt is.

Om ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis te laten wonen is meer en meer een integraal denken en handelen noodzakelijk van het totale netwerk (gemeente, zorgaanbieders, zorgkantoor, zorgverzekeraars, eerstelijns zorg, onder andere huisartsen en fysiotherapeuten, en welzijnsorganisaties). Een gezamenlijke visie/missie definiëren, verder uitwerken en uitdragen door het netwerk is essentieel om tot een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen te komen.

Het netwerk zou de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld in deze subsidieronde graag aanwenden om het netwerk verder te professionaliseren. Doel van 2020 is te komen tot een plan van aanpak en jaarplan waarin de ambities worden vertaald naar concrete acties. Het verkrijgen van inzichten in de huidige situatie en omgeving draagt bij aan het creëren van het samenhangende aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning voor de thuiswonende ouderen. De actieve bijdrage van de doelgroep zelf is een belangrijk onderdeel hiervan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website