Projectomschrijving

De Fase 1 subsidie heeft Ferbynt de kans gegeven om vanaf de basis te bekijken wat er nodig is in de regio om de samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleging en gebiedsteam te verbeteren. De huidige situatie is in kaart gebracht aan de hand van het regiobeeld, een uitgebreide omgevingsanalyse en persoonlijke interviews. Ook is voor dit onderzoek actief aansluiting gezocht bij het regionale netwerk binnen het project Wijkgericht Werken in de regio.

Een belangrijke bevinding is bijvoorbeeld dat de zorgvraag steeds meer toeneemt door de dubbele vergrijzing en het zorgaanbod in de regio sterk afneemt. Ook werd duidelijk dat door gebrek aan kennis, mankracht en eenduidige communicatie er veel verschil is in de interpretatie en uitvoering van ouderennetwerken.

Op basis van de uitvraag binnen verschillende ouderennetwerken zijn meerdere belangrijke onderwerpen geformuleerd die in een adviesrapport zijn vertaald in duidelijke ambities die in Fase 2 verder vorm zullen worden gegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website