Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk wil optimale zorg bieden aan kwetsbare ouderen, door het vroegtijdige opsporen van kwetsbaarheid en proactief (potentiële) medische,- zorg,- en welzijnsproblemen in kaart te brengen. Hierbij is het welzijn van de oudere leidend uitgangspunt.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

In ons netwerk werken we samen met verschillende thuiszorgorganisaties, specialist ouderengeneeskunde, zorgtraject begeleider, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist. Op indicatie is de psycholoog, logopediste en diëtiste laagdrempelig te consulteren. Tevens wordt er verbreding gezocht naar het sociaal wijkteam.

Doel en aanpak project

Het netwerk identificeert welke ouderen (70+) kwetsbaar en complex zijn via een gestructureerd interview. Zo wordt duidelijk wat voor de oudere en mantelzorger prioriteit heeft, om zo tot een gemeenschappelijk zorg-behandelplan te komen.

Daarnaast wordt door een herbeoordeling van 2 crisissituaties beoordeeld waar de samenwerking kan worden geoptimaliseerd. De verbeterpunten die hieruit worden gedestilleerd, worden met de doelgroep besproken tijdens een spiegelbijeenkomst.

Als laatste aandachtspunt wil het netwerk het voeren van Advance Care gesprekken met de oudere en zijn mantelzorgers implementeren in het netwerk, waarbij de taakverdeling en verslaglegging helder is. We vinden het belangrijk zicht te hebben op de wensen van de oudere om zo crisissituaties beter gezamenlijk te kunnen opvangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website