Projectomschrijving

Het netwerk is ca 5 jaar geleden gestart. In 2008 is het netwerk begonnen met de geriatriecirkel (ontschotten). Dit betrof een initiatief van 4 huisartsen. In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van “Wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen” diverse initiatieven opgepakt. Het netwerk heeft een regionale en lokale pijler. Het regionale netwerk is gericht op verschillende doelgroepen zoals de ggz en chronische zorg. Vorig jaar is de wens geuit om conform het GGZ-netwerk binnen de Haarlemmermeer te starten met het overleg netwerk ouderenzorg. Binnen dit netwerk zijn de verschillende soort zorgaanbieders binnen de ouderenzorg vertegenwoordigd. De deelnemers hebben de wens om te komen tot een toekomstbestendige integrale ouderenzorg, die ouderen helpt om zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Een breed gedragen regiovisie moet aan de basis liggen om elke kwetsbare oudere efficiënt en effectief met zorg op maat te ondersteunen. Het netwerk van nu is voornamelijk gebaseerd op goede relaties tussen zorgverleners. Waar behoefte aan is binnen het netwerk is bestendiging van de structuur en het borgen van het netwerk.

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk, die met deze vorm heeft gewerkt, heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website