Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Zeer kwetsbare thuiswonende ouderen ervaren beperkingen op meerdere levensgebieden en hebben complexe zorgbehoeften. Goede langdurige zorg valt of staat met de mate waarin deze ouderen zelf regie kunnen voeren. Dit vereist een zorgrelatie waarin zij samen met professionals tot een goede afstemming komen van verwachtingen, behoeften en (on)mogelijkheden. Dit maakt de zorgrelatie complex.

Werkwijze

Dit project heeft een praktijkgerichte benadering die actiegericht is en sterk aan een lokale gemeenschap verbonden is: het Zorgnetwerk Elsloo in de regio Zuid-Limburg. Zeer kwetsbare thuiswonende ouderen, mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals worden in het hele project intensief betrokken. Zij gaan samen werken aan concrete verbetering van de zorgrelatie waarbij met co-design teams gewerkt wordt.

Beoogde resultaten

  • Geïmplementeerde kwaliteitsverbeteringsacties in het Zorgnetwerk Elsloo;
  • Handreikingen voor behoud van de eigen regie;
  • Digitale How-to-do-gids.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website