Projectomschrijving

In dit project willen we voor (zeer) kwetsbare ouderen een poli ouderenzorg en een MDO realiseren. Op de poli kan een oudere uit de wijk Prins-Alexander in Rotterdam gezien worden met een subacute hulpvraag. Hier vind anamnese, screening, lichamelijk onderzoek, diagnosticering plaats door een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige ouderenzorg, maatschappelijk werker en welzijnswerker.

Nadat de oudere gezien is op de poli vindt er een MDO met alle betrokken professionals plaats (onder andere naast bovenstaande professionals ook de huisarts, wijkverpleging en fysiotherapeut) en wordt er een behandel-, zorg- en ondersteuningsplan gemaakt die met de oudere besproken wordt. Met dit plan gaat de oudere naar huis en krijgt hij/zij ondersteuning in de thuissituatie van het MDO-team, eventueel aangevuld met andere 1e-lijns hulpverleners. Na ongeveer 2 weken wordt indien nodig de ouderen nogmaals besproken in het MDO en indien nodig wordt het behandel-, zorg-, en ondersteuningsplan aangepast.

Dit project bestaat uit bovenstaande 2 interventies (poli en MDO) die door het netwerk worden opgezet. Naast de interventies loopt ook een actieonderzoek van in totaal 2 cycli en een evaluatie om de interventies te verbeteren en het netwerk te leren om een lerend netwerk te worden. Dit wordt begeleid door de actieonderzoeker in samenwerking met het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website