Projectomschrijving

Na het doorlopen van fase I en fase II hebben we inmiddels een stabiel en goed lopend netwerk neergezet: Dementienet Delden. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat het netwerk verduurzaamt en zo niet meer weg te denken is binnen de ouderenzorg in Delden. Fase III willen we hiervoor gebruiken.

Zo willen we het komend half jaar het netwerk gefaseerd verder uitbreiden van dementerende ouderen naar kwetsbare ouderen. De betrokkenheid van de netwerkleden en hun organisaties willen we borgen. Dit gaan we doen door te laten zien wat we doen (door middel van jaarverslagen) en plannen te maken voor de toekomst (door middel van jaarplannen). In het jaarplan zorgen we dat helder is wat de inhoud is van elke netwerkbijeenkomst voor het komende jaar. De onderwerpen en sprekers voor de 4 jaarlijkse deskundigheidsbevordering zijn vastgelegd. Ook worden de doelen (SMART) voor het komend jaar in het jaarplan vastgelegd.

In een samenwerkingsovereenkomst willen we de samenwerking borgen. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst leggen we ook de rollen en taken van alle leden vast. Deze wordt het komend half jaar ondertekend.

Participatie van ouderen en hun mantelzorgers vinden we als netwerk belangrijk. Voor hen zetten wij ons immers in. Input vanuit deze groep is essentieel om de zorg rondom kwetsbare ouderen goed vorm te blijven geven. De afgelopen 2 jaar hebben wij 2-jaarlijks overleg gehad met een groep ouderen en mantelzorgers. We hebben met gerichte vraagstelling vanuit onze werkgroepen input gevraagd over waar behoefte bij hen lag op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. We zijn nog aan het zoeken naar een duurzame vorm. Komend half jaar willen we in de keuken kijken bij vergelijkbare netwerken en leren hoe zij deze participatie vormgeven in een landschap waarbij mantelzorgers vaak overbelast zijn.

Het gekozen communicatiemiddel OZO Verbindzorg zorgt voor communicatie tussen ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Dit middel willen we het komend half jaar verder implementeren binnen de organisaties van het netwerk.

De werkgroep MDO heeft zich tot nu toe gericht op kwetsbare ouderen met dementie. De vernieuwde aanpak werkt goed en de meerwaarde hiervan is inmiddels bewezen. De komende maanden wil de werkgroep zich richten op het nog meer eigen maken van de nieuwe aanpak. Vanaf januari gaan we deze methode ook inzetten voor een nader te bepalen nieuwe doelgroep binnen de kwetsbare ouderen. In fase III willen we een start maken met deze nieuwe doelgroep en een planning maken voor de volgende doelgroepen binnen de groep kwetsbare ouderen.

Binnen het netwerk gaan we verantwoordelijkheden verschuiven. We merkten in fase I en II dat de kartrekkers een grote rol hebben binnen het netwerk. Dit is kwetsbaar. In fase III blijft de rol van kartrekker bestaan. Deze rol wordt echter anders. De kartrekkers zullen een meer coachende rol krijgen. Er worden bij de werkgroepen nieuwe voorzitters benoemd. De kartrekkers zullen deze voorzitters coachen. De bedoeling is dat de rollen die er zijn elk jaar verkiesbaar zijn voor een ander lid van het netwerk. Zo wordt de betrokkenheid van de leden vergroot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website