Projectomschrijving

Doel

Het is zichtbaar in Rotterdam dat ouderen met een migratieachtergrond vaker eenzaam zijn dan andere ouderen. Door gebrekkige taalbeheersing en onbekendheid met de mogelijkheden aan activiteiten nemen ze minder deel aan bestaande activiteiten. Daarnaast hebben zij vaak behoefte om samen te komen met mensen waar ze een geschiedenis en cultuur mee delen. Aan de slag gaan met deze doelgroep is van grote waarde.  In samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord is er een inloop opgezet speciaal voor ouderen met een migratieachtergrond die zich geïsoleerd voelen. Deze ouderen zijn bereikt door op plekken te komen waar ze nog wel heen gaan, zoals de moskee. Tijdens het project zijn er activiteiten aangeboden waarbinnen ontmoeting en zelfredzaamheid centraal stonden.

Plan van Aanpak

De methodiek is geëvalueerd waarbij is gekeken naar successen, knelpunten en effecten van de inloop. Er hebben gesprekken met ouderen plaatsgevonden en vrijwilligers zijn geworven en getraind. De methodiek is beschreven in een handboek.

Bevindingen

In de projectperiode heeft het project veel kunnen betekenen voor de ouderen. De methodiek is mee ontwikkeld met de mogelijkheden en behoeften van de ouderen tijdens de pandemie. De kracht van zelforganisatie is zichtbaar gegroeid. Er staat nu een duurzame inloop voor ouderen met een migratieachtergrond in de wijk Hillesluis in Rotterdam. Meer dan 25 ouderen maken hier gebruik van waar zij samen met de vrijwilligers werken aan het tegengaan van eenzaamheid. Er zijn vriendschappen ontstaan en de ouderen zien elkaar ook buiten de inloop om samen te gaan wandelen of naar de markt te gaan.

 

Er is een handboek beschikbaar van het project Ouderenkamer in de moskee. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met L. Schouwenburg via l.schouwenburg@inclusia.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website